Jak stworzyć prosty skrypt w FileMaker (https://it-crew.pl/filemaker-jak-stworzyc-prosty-skrypt/https://it-crew.pl/filemaker-jak-stworzyc-prosty-skrypt/)? Skrypty są jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających automatyzację pracy w FileMaker. Prawidłowo napisany skrypt potrafi znacznie usprawnić i przyspieszyć pracę użytkownika. W tym artykule postaramy się przedstawić jak stworzyć prosty skrypt krok po kroku. Będzie on służył do automatycznego otwierania okna dialogowego z przykładowym tekstem. Poniższy przykład ilustruje jak łatwo można wykorzystać skrypty w FileMaker do wykonywania rutynowych czynności.

Jak stworzyć prosty skrypt bez kodowania

FileMaker jest świetnym programem do tworzenia prostych skryptów bez kodowania. W tym artykule pokażemy ci, jak to zrobić.

Pierwszym krokiem jest otworzenie programu FileMaker i utworzenie nowego skryptu. W tym celu kliknij przycisk „Nowy” w głównym oknie programu. Po otwarciu się nowego okna należy wybrać „Skrypt” z menu „Typ”.

Kolejnym krokiem jest dodanie akcji, które ma wykonać nasz skrypt. W tym celu należy przejść do sekcji „Akcje” i kliknąć przycisk „Dodaj akcję”. Po otwarciu się nowego okna można wypełnić pole „Nazwa akcji” i wybrać odpowiednią opcję z listy „Typ akcji”.

Po dodaniu wszystkich potrzebnych akcji można rozpocząć działanie skryptu. W tym celu należy przejść do menu „Plik” i kliknąć przycisk „Uruchom skrypt”.

Jak wykorzystać moc skryptów do automatyzacji pracy

Funkcja skryptu w programie FileMaker jest bardzo przydatna w automatyzowaniu pracy. Dzięki niej można np. Zautomatyzować wysyłanie e-maili czy też zmianę statusu zamówienia. Poniższy artykuł pokaże Ci, jak wykorzystać moc skryptów w programie FileMaker do automatyzacji pracy.

Skrypty w programie FileMaker mogą być uruchamiane w różnych momentach, np. Po uruchomieniu lub zamknięciu programu, po kliknięciu przycisku czy też po upływie określonego czasu. Dzięki temu możliwe jest zautomatyzowanie wielu procesów, które normalnie wymagałyby ręcznej obsługi.

Aby utworzyć skrypt, należy otworzyć panel Skrypty i kliknąć przycisk Utwórz nowy skrypt. W oknie dialogowym podajemy nazwę skryptu oraz wybieramy jeden z dostępnych rodzajów (np. „Po uruchomieniu”). Następnie klikamy przycisk Dodaj krok i wykonujemy polecenia, które mają być wykonywane przez skrypt (np. Wyślij e-mail). Pamiętajmy, aby każdorazowo kliknąć przycisk Zapisz zmiany, jeśli chcemy zachować modyfikacje wprowadzone do skryptu.

Skrypty mogą być bardzo przydatne w automatyzowaniu pracy. Dzięki nim można np. Zautomatyzować wysyłanie e-maili czy też zmianę statusu zamówienia. Pamiętajmy jednak, żeby każdorazowo kliknąć przycisk Zapisz zmiany, jeśli chcemy zachować modyfikacje wprowadzone do skryptu.

Skrypty FileMaker – jak je stworzyć i wykorzystać

Skrypty to sekwencja czynności, które FileMaker Pro może wykonywać samodzielnie. Można je stworzyć przy pomocy Edytora skryptów, który jest dostępny w menu Utwórz. Aby utworzyć nowy skrypt, należy postępować według poniższych kroków:

 1. W Edytorze skryptów kliknij przycisk Nowy.
 2. Wprowadź nazwę skryptu.
 3. Wstaw odpowiednie polecenia do skryptu takie jak: Otwórz, Polecenie, Zamknij itp.
 4. Zapisz skrypt.

Skrypty FileMaker mogą być wykorzystane w celu automatyzacji czynności, które wykonujemy często lub są czasochłonne. Możemy je wykorzystać np. do otwierania okienek dialogowych czy też do tworzenia raportów. Aby uruchomić swój skrypt, należy postępować według poniższych kroków:

 1. Przejdź do menu Skrypty.
 2. Wybierz pozycję Uruchom skrypt z menu Skrypty.
 3. Z listy dostępnych skryptów wybierz interesujący nas skrypt i kliknij przycisk Uruchom (lub Wykonaj).

Jak stworzyć prosty skrypt FileMaker bez konieczności kodowania?


Kodowanie to proces, który polega na konwertowaniu informacji w języku naturalnym na kod źródłowy programu lub aplikacji. W przypadku FileMaker Pro, skrypty są sekwencjami kroków, które automatyzują czynności takie jak wprowadzanie danych, wyszukiwanie i sortowanie rekordów, a także uruchamianie innych skryptów lub aplikacji zewnętrznych. Możesz utworzyć prosty skrypt bez konieczności pisania ani jednego linijki kodu, korzystając ze struktury dialogowej FileMaker Pro. Aby to zrobić:

 1. Otwórz swoją bazę danych w FileMaker Pro i przejdź do menu „Skrypty”.
 2. Kliknij przycisk „Nowy”, aby utworzyć nowy skrypt.
 3. W polu „Nazwa skryptu” wpisz nazwę swojego skryptu.
 4. Kliknij przycisk „Utwórz”. Nowy skrypt powinien się teraz otworzyć w polu edycji.
 5. Wybierz opcję „Struktura dialogowa” z menu „Widok”.
 6. W polu „Nazwa kroku” wpisz nazwę dla pierwszej czynności, którą chcesz aby skrypt wykonywał.
 7. Wybierz rodzaj czynności z listy rozwijanej „Typ kroku”. Do wyboru są opcje takie jak: „Otwórz okno dialogowe”, „Zapisz rekord”, „Wypełnij pola” i inne.
 8. Kliknij przycisk „Dodaj krok”, aby dodać kolejną czynność do swojego skryptu.
 9. Kontynuuj dodawanie kolejnych kroków, aż uzupełnisz cały skrypt.
 10. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać swój skrypt.